O 7 de Marzo faremos o

X Campionato de Sumillería Suso Domínguez

no CIFP Carlos Oroza
X Campionato de Sumillería

Suso Domínguez


Inactivo

CIFP Imaxe e Son

C/. Someso 6, A Coruña 15008. Tlf. 981 173 181

cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal / www.eis.gal