Estamos á espera de facer novos eventos
Stream 1


Stream 2

CIFP Imaxe e Son

C/. Someso 6, A Coruña 15008. Tlf. 981 173 181

cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal / www.eis.gal